Viktigt!

För att få vikariera inom förskola och grundskola i Halmstad måste du lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister samt känna till vad som gäller angående sekretess. Vi vill även ha behörighetsinformation som examensbevis eller annat som styrker din utbildning/ pågående utbildning/ erfarenhet.


Belastningsintyg

Belastningsintyg är ett utdrag ur polisens belastningsregister. Intyget får vara maximalt ett år gammalt.  En länk till blanketten hittar du här nedanför. Fyll i blanketten och skicka den till polisen. Adressen hittar du längst ned på blanketten. När du fått tillbaka utdraget från polisen, skickar du originalet eller en vidimerad (bevittnad) kopia till oss.


Sekretess

När du jobbar med barn gäller särskilda regler för sekretess, det vill säga vad du inte får berätta/föra vidare om barnen du jobbar med. Ladda ner informationen om sekretess i förskola och skola. Läs och skriv sedan på Försäkran att du tagit del av innehållet och kommer att följa reglerna.

 

Behörighetsinformation

Vi önskar vidimerade (bevittnade) kopior på ditt examensbevis och/eller andra intyg.

 

Behörighetsinformationen skickas tillsammans med belastningsintyget samt en underskriven sekretessförsäkran till:


Bemanningsenheten BUF
Box 187

301 05  Halmstad

 

Ladda ner belastningsintyg!

Ladda ner sekretesspapper!

Vill du ha ytterligare information – kontakta oss gärna!
 
Bemanningsenheten E-post: bemanningsenheten.buf@halmstad.se

Tfn: 035-18 25 55